Sprzęt pływający regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI  SPRZĘTU  PŁYWAJĄCEGO  MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PUŁAWACH1. Wypożyczalnia jest własnością  Miejskiego Ośrodka  Sportu i  Rekreacji w Puławach, ul. Hauke-Bosaka 1,   24 - 100 Puławy, tel.81  458 62 40.
2. Wypożyczalnia  jest  czynna  codziennie  w godzinach   10.00 – 20.00.
3. Osoby  wypożyczające  sprzęt  winne  okazać  się  dowodem  tożsamości.
4. Korzystający ze  sprzętu  pływającego obowiązany jest do noszenia  zapiętej  kamizelki ratunkowej  podczas  pływania  kajakiem,
    łódką  lub rowerem wodnym .
5. Dzieci  do  lat 7  mogą  korzystać  ze  sprzętu  wyłącznie  pod  opieką  osób  dorosłych.
6. Pracownik  wypożyczalni  może  odmówić  wypożyczenia  sprzętu  bez podawania  przyczyn, szczególnie  osobom, których  stan  wskazuje
    na  spożycie  alkoholu lub środków odurzających.
7. Wypożyczający odpowiada  za pobrany sprzęt i osoby zabrane na pokład, ewentualne usterki  należy zgłaszać przed opuszczeniem wypożyczalni.
8. Sprzęt    zwracany    do    wypożyczalni    powinien    być    w    stanie umożliwiającym  jego  natychmiastowe  wypożyczenie.
9. Za  przetrzymywanie  sprzętu  będzie  naliczana  opłata  podstawowa za  każdą  dodatkową  lub  rozpoczętą  godzinę.
10.Zwrot  sprzętu  przed  upływem  określonego  czasu  nie  daje  podstawy zwrotu  części  opłaty.
11.Osobom  korzystającym  ze  sprzętu  nie  wolno:
   - zabierać  na  pokład  i  spożywać  alkoholu  lub  innych  środków odurzających,
   - zabierać  na  sprzęt pływający  większej  ilości  osób  niż  liczba przewidzianych  miejsc,
   - opuszczać  sprzęt  pływający  w  miejscach  niedozwolonych  lub niebezpiecznych,
   - skakać  do  wody  ze  sprzętu  i  kąpać  się,
   - zakłócać  spokój,  wznosić  okrzyki  i  wszczynać  fałszywe  alarmy,
   - zaśmiecać  i  brudzić  akwen,
   - odstępować  wypożyczony  sprzęt  osobom  postronnym,
   - lekceważyć  sygnały  wzywania  pomocy  w  granicach  widzialności i  słyszalności.
12.Korzystający  ze  sprzętu  pływającego  obowiązani  są:
   - ściśle  stosować  się  do  poleceń  policji,  ratowników  WOPR,  straży ochrony  przyrody
     oraz  pracowników  wypożyczalni,
   - do  udzielania  pomocy  ludziom  w  wypadkach  zagrożenia  życia  lub zdrowia  z  zachowaniem  zasad  bezpieczeństwa,
   - w  przypadku  nagłego  pogorszenia  się  pogody  lub  awarii  sprzętu, do  powrotu  do  portu
     lub  odpłynięcia  do  najbliższego  brzegu.
13.Skargi  i  wnioski  dotyczące  funkcjonowania  wypożyczalni  należy  zgłaszać  właścicielowi lub  osobie  zatrudnionej  w  wypożyczalni.
                                 
                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     MOSiR PUŁAWY

Copyright © 2010 Mosir Puławy. Wykonanie: Kamil Bugno, Krzysztof Lenart, ITPM24 | Redakcja: Katarzyna Suszek.