Kierownictwo MOSiR

KIEROWNICTWO MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PUŁAWACH


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Andrzej Śliwa 
  
Kierownik Zespołu Obiektów Sportowych MOSiR
Krzysztof Kuflewski
 


Kierownik Hali Sportowej MOSiR
mgr Krzysztof Sanecki

  
Główny Księgowy
mgr inż. Dominika Choina
 
Z-ca Głównego Księgowego
mgr Dorota Wojewoda     
  Kierownik Obiektu Marina Puławy
mgr inż. Zbigniew Mazurek


   


 

Copyright © 2010 Mosir Puławy. Wykonanie: Kamil Bugno, Krzysztof Lenart, ITPM24 | Redakcja: Katarzyna Suszek.